Intuitiv Coaching

 Lad mig hjælpe dig med at blive dig selv


Alle skal have det godt og være glade - også kvinder, der arbejder i forskningsverdenen enten på et universitet, en forskningsinstitution eller i en virksomhed. Og det skal gælde alle fra nyuddannede og PhD-studerende til professorer og direktører. Min mission er at hjælpe disse kvinder til at have det godt og være glade igennem et forløb af intuitive coachingsessioner.

Hvorfor vælge mig?

Jeg har prøvet det hele selv - som PhD-studerende, adjunkt, lektor, professor, centerleder og direktør for 400 mennesker - og så er jeg selvfølgelig uddannet life- og business-coach.

Hvorfor fokuserer jeg på at "have det godt og være glad"?

Det kan lyde overfladisk, at fokusere på velvære og glæde, men jeg tror, at det er grundlaget for alt andet og selve meningen med livet. F.eks. er det meget nemmere at være der for andre, at være kreativ og innovativ og at arbejde koncentreret og produktivt, hvis du selv har det godt og er glad.

Hvad er intuitiv coaching?

Der er mange definitioner på hvad intuitiv coaching er. For mig betyder det,

  • at min coaching ikke bare består af spørgsmål, men at jeg bringer mig selv og min erfaring mere i spil
  • at jeg bruger min intuition for, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig - så jeg har ikke et skema eller en metode, jeg følger
  • at jeg ikke fokuserer så meget på, at du har et mål
  • at du ofte skal træne imellem vores møder og jeg kommer med forslag til nye rutiner og praksisser, som vil støtte dig

Hvorfor er min primære målgruppe kvinder?

Jeg er en kvinde og jeg har derfor mest viden om kvinders liv - selvom der selvfølgelig er kæmpe forskel mellem kvinder. Men mænd er også velkomne.

Hvorfor fokuserer jeg på kvinder i forskning?

Igennem både mit liv som forsker og mit liv som coach har jeg mødt så mange kvinder, der trives dårligt i forskningsverdenen - det er langt over halvdelen. Det er synd for kvinderne, der elsker at forske og gerne vil blive ved med det, men som ofte vælger en forskerkarriere fra pga arbejdsmiljøet. Og det er synd for samfundet, der dermed går glip af en kæmpe talentmasse og en øget diversitet.

Ring 51647476 eller skriv ved at trykke nedenforHelle Rootzén er CEO og founder af andhero, executive coach, foredragsholder, holder kurser og workshops og er professionelt bestyrelsesmedlem.

Hun er uddannet i statistik og data science, har været professor på DTU i Læringsteknologi og Digitalisering, direktør for DTU Compute og er uddannet life- og business coach.

Helle er medlem af ATV og er Digital Visperson.

andhero har desuden fokus på ......

- at hjælpe virksomheder med at lykkes med digitaliseringen. At kombinere det, vi kan i mellem mennesker i den fysiske verden, med alle de fantastiske muligheder i den digitale verden - til gavn for den enkelte, for klimaet, for uddannelserne, for virksomhederne  - for alle.

- at skabe balance, glæde og øget livslyst for dig - både på jobbet og privat. At tænke i nye baner, glemme allle de selvskabte regler og re-tænke muligheder og potentialer.

- at  skubbe på, så det feminine får bedre kår. Både det feminine og det maskuline har noget til os - som individer og som samfund. At fremme det feminine kommer ikke automatisk ved at fokusere på flere kvinder i uddannelse, i lederjobs og på bestyrelsesposter. vi skal,også sørge for, at kvinderne får mulighed for at præge deres eget liv og samfundets normer, så vi sikrer større diversitet. 

Helle Rootzén er et fyrtårn indenfor digital læring, ledelse og data. Jeg kender Helle fra et digitalt netværk som fantastisk vidende, funderet i forskning og det nyeste empiri på området. Samtidig er Helle en sprudlende og virkelig inspirerende oplægsholder. Helle har medvirket i et online interview som oplægsholder i et internt netværk i Københavns Kommune om digital læring. Det var en fornøjelse at se, hvordan Helle nemt kunne relatere digitale udfordringer, motivation og behovet for understøttende ledelse til vores medarbejdere på tværs af alle forvaltninger. Konkrete og brugbare råd samt henvisninger til eksperter blev gavmildt delt og så bidrog Helle med stor optimisme med sin brede erfaring om at lykkes digitalt.

Hanna Donau

Chefkonsulent

ring 51 64 74 76 eller send en mail til hellehero@gmail.com

Helles Rootzéns kompetencer: 


Dyb viden om digitalisering, læring og lederskab

Har været professor på DTU

Har været direktør for DTU Compute

Er videniværksætter og har grundlagt sin egen virksomhed andhero

Er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskabers (ATV) Digitale Vispersoner

Er medlem af bestyrelsen for Shape Robotics  og har været medlem af bestyrelserne for DHI, DHI Fund, Birkerød Gymnasium, DeIC og Dansk IT.

Holder foredrag, workshops og kurser

Samarbejder med virksomheder, organisationer, institutioner, ministerier mm 

Har grundlagt og opbygget learnT DTU - Centre for Digital Learning Technology

Har ledet KomDigital, der støtter SMV’er på deres digitale rejse - plus en lang række andre forsknings- og udviklingsprojekter

Er blevet “Årets underviser” på DTU

Er uddannet Life og Business CoachHelle er en leder i absolut verdensklasse. Hun er karismatisk, har smittende positiv energi - og så er hun autentisk. Helle fik på kort tid ført to institutter sammen til et efter hun havde genoprettet økonomien på det ene. At fusionere to institutter med så stærke kulturer sammen så effektivt på alt lige fra processer og arbejdsgange henover ledelsesstil til fælles kultur, er en præstation ud over det sædvanlige!

Bo Gøtz

Head of Talent Acquisition

Vi skaber fremtiden sammen - allesammen …..

billederne af mig, hvor jeg har den lyserøde kjole på er taget af Michael Thorup