IDÉGENERERING - DIGITALISERING, LEDELSE OG LÆRING


Jeg hjælper gerne med idégenerering og med at identificere det næste vigtige skridt for at visionen kan blive til virkelighed. Hvilket ledelsesfokus er nødvendigt og - ikke mindst - hvordan styrkes de digitale kompetencer ved brug af en kombination af digital og fysisk læring.
andhero er skabt i spændingsfeltet imellem digitalisering, ledelse og læring

Det digitale har både fordele og ulemper, plusser og minusser. Men ofte kommer vi til at tale om det digitale, som noget der er - noget vi ikke kan ændre og som kommer til os som en bølge, der ikke kan stoppes. Men sådan er det ikke kun. Jeg tror, at vi kan påvirke det digitale og udnytte det bedst muligt. At vi kan vurdere og vælge - både som samfund, som virksomheder og som individer.

Det digitale er et redskab - eller rettere mange redskaber - der kan hjælpe os til at skabe et bedre liv, succesfulde virksomheder og mere demokratiske og ligeværdige samfund. Hvis vi udvikler og bruger de digitale redskaber rigtigt. At gøre dette kræver ledelse og læring.

Fordi det digitale er meget forskelligt fra noget, vi har set før og fordi det har potentiale til at ændre, hvordan vi, vores virksomheder og vores samfund fungerer, har vi også brug for at gentænke, hvad vi forstår ved ledelse. Ledelse er ikke kun noget, der udøves i et hierarki i en virksomhed eller organisation. Ledelse er noget vi gør hele tiden - fra selvledelse til verdensledelse - og det er ikke kun en disciplin for de få.

For at kunne leve i et samfund, der er i konstant forandring, har vi brug for at lære hver dag. Det kræver, at vi ændrer vores syn på læring - det er ikke længere noget, der kun foregår, når vi i skole, tager en uddannelse eller er på kursus. Skal vi lære hver dag kræves ledelse og vi skal udnytte det digitale så viden demokratiseres og læring bliver noget vi kan gøre, når vi har brug for det.

En stor udfordring er at balancere det digitale og det fysiske. Vi skal ikke tænke enten-eller, men både-og. Vi skal vælge det digitale til, der hvor det virkelig giver mening og vælge det fysiske til, der hvor det er vigtigt - og så skal vi sørge for,at det digitale og det fysiske supplerer hinanden og skaber synergi.

Det er dette spændende felt, som jeg har valgt som omdrejningspunkt for min virksomhed andhero og som jeg glæder mig til at videreudvikle og sætte i spil, så Danmark bliver en frontløber inden for den digitale udvikling.