Helle Rootzén er CEO og founder af andhero, executive coach, foredragsholder, holder kurser og workshops og er professionelt bestyrelsesmedlem.

Hun er uddannet i statistik og data science, har været professor på DTU i Læringsteknologi og Digitalisering, direktør for DTU Compute og er uddannet life- og business coach.

Helle er medlem af ATV og er Digital Vismand.

andhero har fokus på ......

- at hjælpe virksomheder med at lykkes med digitaliseringen. At kombinere det, vi kan i mellem mennesker i den fysiske verden, med alle de fantastiske muligheder i den digitale verden - til gavn for den enkelte, for klimaet, for uddannelserne, for virksomhederne  - for alle.

- at skabe balance, glæde og øget livslyst for dig - både på jobbet og privat. At tænke i nye baner, glemme allle de selvskabte regler og re-tænke muligheder og potentialer.

- at  skubbe på, så det feminine får bedre kår. Både det feminine og det maskuline har noget til os - som individer og som samfund. At fremme det feminine kommer ikke automatisk ved at fokusere på flere kvinder i uddannelse, i lederjobs og på bestyrelsesposter. vi skal,også sørge for, at kvinderne får mulighed for at præge deres eget liv og samfundets normer, så vi sikrer større diversitet. 

Helle Rootzén er et fyrtårn indenfor digital læring, ledelse og data. Jeg kender Helle fra et digitalt netværk som fantastisk vidende, funderet i forskning og det nyeste empiri på området. Samtidig er Helle en sprudlende og virkelig inspirerende oplægsholder. Helle har medvirket i et online interview som oplægsholder i et internt netværk i Københavns Kommune om digital læring. Det var en fornøjelse at se, hvordan Helle nemt kunne relatere digitale udfordringer, motivation og behovet for understøttende ledelse til vores medarbejdere på tværs af alle forvaltninger. Konkrete og brugbare råd samt henvisninger til eksperter blev gavmildt delt og så bidrog Helle med stor optimisme med sin brede erfaring om at lykkes digitalt.

Hanna Donau

Chefkonsulent

ring 51 64 74 76 eller send en mail til hellehero@gmail.com

Helles Rootzéns kompetencer: 


Dyb viden om digitalisering, læring og lederskab

Har været professor på DTU

Har været direktør for DTU Compute

Er videniværksætter og har grundlagt sin egen virksomhed andhero

Er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskabers (ATV) Digitale Vismænd

Er medlem af bestyrelserne for DHI, DHI Fund og BG og har været medlem af bestyrelserne for DeIC og Dansk IT.

Holder foredrag, workshops og kurser

Samarbejder med virksomheder, organisationer, institutioner, ministerier mm 

Har grundlagt og opbygget learnT DTU - Centre for Digital Learning Technology

Har ledet KomDigital, der støtter SMV’er på deres digitale rejse - plus en lang række andre forsknings- og udviklingsprojekter

Er blevet “Årets underviser” på DTU

Er uddannet Life og Business CoachHelle er en leder i absolut verdensklasse. Hun er karismatisk, har smittende positiv energi - og så er hun autentisk. Helle fik på kort tid ført to institutter sammen til et efter hun havde genoprettet økonomien på det ene. At fusionere to institutter med så stærke kulturer sammen så effektivt på alt lige fra processer og arbejdsgange henover ledelsesstil til fælles kultur, er en præstation ud over det sædvanlige!

Bo Gøtz

Head of Talent Acquisition

Vi skaber fremtiden sammen - allesammen …..

billederne af mig, hvor jeg har den lyserøde kjole på er taget af Michael Thorup